خدمت

 

شرح خدمت 

 رتینوپاتی نوزادان نارس  (ROP)

 

 

تزریق چشمی (اوستین) 

 

 

 

 عکسبرداری چشم (OCT )

عکسبرداری جهت تعیین مشکلات شبکیه چشم است

 

 عکسبرداری چشم (PENTACAM)

 

 

 بینایی سنجی

تعیین و تشخیص ضعف بینایی و تجویز عینک اصلاحی برای انواع عیوب انکساری (دور بینی، نزدیک بینی، آستیگماتیسم، پیرچشمی) و تجویز کنتاکت لنز (لنزهای نامرئی) است.

 

 تست میدان بینایی

این تست برای تشخیص و پیگیری گلوکوم (آب سیاه) است. همچنین به تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و مسیرهای بینایی در مغز کمک می کند.

 

 تست VEP

این تست برای بررسی مسیرهای بینایی به خصوص در کودکان جهت تشخیص هرگونه آسیب عصب بینایی استفاده می شود.

 

 یاگ لیزر

 1-جلوگیری از آب سیاه2- کاهش فشار چشم3- رفع تنگی زاویه چشم 4- جهت تمیز کردن لنز بعد از عمل آب مروارید .

 

 IOL MASTER

 تعیین قدرت لنز داخل چشمی جهت انجام جراحی آب مروارید می باشد .

 

 تونومتری

اندازه گیری فشار داخل چشمی است

 

 فوندوس فتوگرافی

 

 

 الکترورتینوگرام ( ERG)

این تست برای تشخیص اختلالات شبکیه مانند دیستروفی مخروط و یا رتینیت پیگمانتوزا استفاده می شود .

 

 الکترواکولوگرام ( EOG)