شماره تماس داخلي درمانگاه پوستچي

 


واحدهاي مربوطه
شماره تماس
مدیریت(خانم ابراهیمی)
110
دفتر مدیریت(خانم حقیقی)
110
تأسیسات(آقای افشار)
109
رئیس حسابداری(خانم اشتهاریان)
126
کارشناس حسابداری (آقای سبحانی)
114
سوپر وایزر(خانم کوشکی)
115
انبار(آقای اسمعیلی)
116
میدان بینایی(چرخشی)
117
الکتروفیزیولوژی(چرخشی)
118
OCT(چرخشی)
119
 اتاق پانسمان طبقه دوم(چرخشی)
120
پرستاری طبقه دوم(چرخشی)
121
انتظامات طبقه 2(چرخشی)
122
پذیرش طبقه دوم(چرخشی)
123
مسئول پذیرش(خانم ملایی)
124
فناوری اطلاعات(خانم فلاح زاده)
124
کارگزینی(خانم تفوق)
 127
تدارکات(آقای عطفی)
128
واحد بیمه گری(آقای آزادی)
 129
کارگاه برش عینک(چرخشی)
 130
پاراکلینیک(چرخشی)
 131
 پرستاری طبقه اول(چرخشی)
132
 انتظامات طبقه اول(چرخشی)
 133
سالن کنفرانس(چرخشی)
134
اطلاعات ورودی(چرخشی)135
عینک فروشی(چرخشی)137
مرکز تحقیقات(چرخشی)138
کم بینایی
(خانمها تاج بخش-جواهری)
139
بینایی سنجی
(خانمها تاج بخش-جواهری)
140
پذیرش باجه 1 (چرخشی)141
پذیرش باجه2(چرخشی)142
پذیرش باجه 3 (چرخشی)143
پذیرش باجه 4 (چرخشی)144
پذیرش باجه 5 (چرخشی)145
ROP (چرخشی)146
پذیرش ROP (چرخشی)147
نگهبانی(چرخشی)148
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-20 10:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ