تماس با ما


 

 
        
                                        شماره تماس ارتباط با مسئولین مرکز آموزشی درمانی 
                                                          
                                                    چشم پزشکی پوستچی                                             
                                  
                                                             
                                        
(شماره تماس مرکز :  07132330073  - 07132350935)

 واحد اطلاع رسانی(7 الی 14) : داخلی 149 

مدیریت مرکز (8 الی 15): سرکار خانم ابراهیمی

شماره تماس : 07132350935– داخلی :110     مستقیم : 07132341887    پیامک : 3000849614
 

 مدیر پرستاری صبح(7 الی13.30): سرکار خانم ماکولاتی

 شماره تماس : 07132350935 داخلی: 111          موبایل :09306012532 

سوپروایزر عصر و مسئول رسیدگی به شکایات در ساعات غیر اداری:(13.30 الی 19)
 
شماره تماس :07132330073 داخلی:  115 و 111    موبایل :09306012532
 
مسئول رسیدگی به شکایات در شیفت صبح : سرکار خانم ملایی
 
شماره تماس  مستقیم : 07132341887
 
 جهت ارسال پیام کوتاه : 09306012532 

آدرس :شیراز،بولوار زند،روبروی دانشکده پزشکی،ابتدای خیابان اسدآبادی  
                         
ارسال فکس : 07132341885
                                                               پست الکترونیک :    poostchi@sums.ac.ir 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-9 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ