مديران و پرسنل مرکز آموزشی درمانی چشم پزشكي پوستچي

دكتر محمدحسین نوروززاده / رئيس مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی 
جراح و فوق تخصص بیماری های شبکیه

سرکار خانم ناهید ابراهیمی/مدير مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی

سرکار خانم مأکولاتی/مسئول خدمات پرستاری مرکز

سرکار خانم  اشتهاریان/مدیر مالی مرکز

سرکار خانم ملایی/مسئول دفتر مدیریت و کارشناس رسیدگی به شکایات و انبار

سركار خانم كسرائي/سوپروایزر کنترل عفونت و آموزش کارکنان پرستاری و دبیر کمیته شورای تحول اداری

سرکار خانم رضایی/مسئول ROP(کلینیک نوزادان نارس)

سرکار خانم ثابتی/مسئول بخش یک

سرکار خانم نعمت اللهی/مسئول بخش دو

سركار خانم وهابی/کارشناس فناوری اطلاعات

سرکار خانم حسن زاده کمال آبادی/مسئول مدارک پزشکی، آموزش و پیشنهادات

آقاي امین آزادی/کارشناس بیمه گری

سرکار خانم رحيم پور/کارشناس امور بیمه گری

آقای عمران فتحی/مسئول پذیرش و صندوق

آقای علیرضا امامی فرد/مسئول حفاظت فیزیکی 

آقاي محمد جواد عطفی/مسئول تدارکات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-28 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ