2.ارجاع بیمار به پرستار جهت آماده سازی با قطره

 3.آماده سازی بیمار جهت  تزریق اوستین

 4.آماده سازی بیمار برای فتوگرافی

5. تزریق بتامتازون

6
.گرفتن عکس میدان بینایی

7.آماده سازی و آموزش بیماران اوستین

8.چک بیماران تزریق اوستین قبل از عمل 

9.جایگزین وسایل مصرفی از جعیه اورژانس

10. فرایند گرفتن مرخصی استعلاجی پرسنل پرستاری

 

 

  

 

 

 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-18 14:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ