برنامه صبح مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی

ایام هفته

قرنیه

شبکیه

انحراف چشم

اکوپلاست و پاتولوژی

گلوگوم

متخصص چشم

Rop

نوزاد نارس

شنبه

دکتر رامین صلوتی

دکتر شهرام بامداد

دکتر حسین اشرف

دکتر محمد کریم جوهری

دکتر مجید فروردین

--

--

دکتر بهزاد خادمی

دکتر محمد کریم جوهری

یک‌شنبه

دکتر محمد حسین جمالی

دکتر محمد‌حسین نوروز‌زاده

(یک هفته درمان)

دکتر محمدرضا خلیلی

دکتر معصومه اقتداری

--

--

دکتر محمد‌حسین نوروز‌زاده

دوشنبه

--

--

--

دکتر سید محمد باقر ابطحی

--

--

--

سه‌شنبه

--

دکتر محمد‌حسین نوروز‌زاده

دکتر محسن فروردین

دکتر محمدرضا خلیلی

--

دکتر علی عظیمی

--

--

چهارشنبه

دکتر محمود نجابت

دکتر محمد کریم جوهری

دکتر محمدرضا طالب نژاد

دکتر سید محمد باقر ابطحی

--

--

دکتر کاظم کامران

پنج‌شنبه

 

--

--

--

--

--

دکتر محمدرضا شعبان‌پور

 

برنامه عصر مرکز آموزشی درمانی چشم پزشکی پوستچی

ایام هفته

قرنیه

شبکیه

انحراف چشم

اکوپلاست

و پاتولوژی

گلوگوم

متخصص چشم

غدد

شنبه

دکتر شهرام بامداد

دکتر محمد کریم جوهری

--

دکتر سید محمد باقر ابطحی

دکتر سیده فریبا فتاحی

دکتر علی عظیمی

(یک هفته درمان)

--

دکتر علیرضا خرمن‌دار

یک‌شنبه

دکتر احمد رضا غلامپور

دکتر نسرین مسیح‌پور

دکتر کاظم کامران

--

دکتر سیده فریبا فتاحی

--

دکتر بهزاد خادمی

دکتر علیرضا خرمن‌دار

دوشنبه

--

دکتر مهرداد آفرید

--

دکتر سید محمد باقر ابطحی

دکتر علی عظیمی

دکتر معصومه معصوم‌پور

دکتر بهزاد خادمی

 

سه‌شنبه

--

دکتر کاظم کامران

دکتر محمد کریم جوهری

دکتر محمدرضا خلیلی

دکتر سیده فریبا فتاحی

--

--

دکتر علیرضا خرمن‌دار

چهارشنبه

دکتر احمد رضا غلامپور

دکتر نسرین مسیح‌پور

دکتر کاظم کامران

دکتر محمدرضا خلیلی

دکتر سیده فریبا فتاحی

--

--

دکتر علیرضا خرمن‌دار

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-21 16:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ