عناوین دوره های آموزشی مرکزچشم پزشکی پوستچی درسال 1397

ديف

عنوان دوره آموزشي

تاریخ  دوره

مدت دوره

نوع دوره

1

مديريت استرس در خانه و محيط كار

۱۳۹۷/۰۳/۰۷

6 ساعت

عمومی

2

احيا قلبي ريوي پايه

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

2 ساعت

تخصصی

3

بهبود كيفيت زندگي با تغيير انديشه

۱۳۹۷/۰۴/۰۴

4 ساعت

عمومی

4

آشنايي با بيماريهاي شبكيه

۱۳۹۷/۰۴/۲۵

4 ساعت

تخصصی

5

نجات مصدوم و احياء پايه

۱۳۹۷/۰۵/۰۱

6 ساعت

عمومی

6

آشنايي با داروهاي قابل تزريق داخل ويتره

۱۳۹۷/۰۵/۰۹

4 ساعت

تخصصی

7

آشنايي با مباني OCT

۱۳۹۷/۰۵/۲۲

6 ساعت

تخصصی

8

داروهاي چشم پزشكي

۱۳۹۷/۰۵/۲۵

10 ساعت

تخصصی

9

داروهاي جعبه اورژانس

۱۳۹۷/۰۶/۰۱

8 ساعت

تخصصی

10

آموزش تخليه ساختمان/مركز در شرايط اضطراري

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

4 ساعت

عمومی

11

آشنايي با بيماري هاي قرنيه

۱۳۹۷/۰۶/۱۹

4 ساعت

تخصصی

12

نارسايي شبكيه در نوزادان نارس

۱۳۹۷/۰۶/۲۶

4 ساعت

تخصصی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-9 12:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ